Anina Sørli Olsen

Anina Sørli Olsen

Litt om Anina:


Født 1973 i Trondheim, Norge
Flyttet til Eidsvåg i Romsdalen med min mann i 2015, og bor og arbeider her

 Tegnet en del da jeg var barn og ungdom, men la det bort i voksen alder.
Høsten 2021 kjøpte jeg etter et innfall et tegnesett og startet å tegne portretter og dyr med blyant. Dette resonnerte med en del av meg selv som hadde ligget i dvale lenge og ga meg lyst til å fortsette å utforske.
Etter hvert oppdaget jeg tørrpastell og falt fort for de mulighetene dette ga for å skape fargerike bilder av motiv som inspirerer meg.
Landskapsbilder er det jeg stort sett tegner, men også bilder med en mer «eventyraktig» stil.
Naturen og det naturlige lyset er det som fascinerer meg , og jeg forsøker å formidle roen og stillheten som kan oppleves i naturen som en motvekt til det samfunnet vi lever i idag, med alle påvirkninger fra sosiale medier, internett, media og det hektiske livet mange av oss lever. Dette gjelder også for de mer «eventyraktige» bildene jeg lager.


Jeg er selvlært og fortsetter å utvikle meg gjennom egne bilder, men får også mye
inspirasjon i å se hva andre kunstnere lager og hvilken teknikker de benytter.
Jeg arbeider på den måten at jeg gjerne går en tur og tar et mobilfoto av landskap eller annet motiv som fanger interessen. Jeg tolker så mine inntrykk av motivet inn i et bilde jeg lager,- forsterker, tar bort, legger til eller smelter sammen. Bildene mine blir dermed min tolkning og følelse av motivet da jeg opplevde det.

 

 

Kontakt: 

Instagram: anina.s.olsen

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar